Säljservice

Sälj/fältbearbetning

Till de företag som har egen säljkår kan vi vid vakanser även erbjuda sälj/fältbearbetning.
Arbetet som vi åtar oss är att hålla uppe tempot med besök och att informera/sälja av de produkter som det redan idag finns distribution på.
Detta kan vi göra på de c:a 500 butiker som vi idag besöker.

Vi tror att den bästa tillfälliga lösningen vid kort/långvariga vakanser är att skicka en person som butikerna redan känner till oavsett
vilket företag man ska representera.

Nyhetsinförsäljning – utökad distribution kan vi också erbjuda, dock ej i samtliga delar av vårt besöksområde.